Informatie over de nieuwste unieke therapieën en inzichten

Na een korte introductie kunt u kiezen wat u wilt en wij geven u alle informatie over een onderwerp.

Avatar, de bewustzijnsmethode

Bij New Health Practice is het mogelijk om een cursus Avatar te volgen. Hierbij krijgt u zicht op de innerlijke werking van uw bewustzijn. Dit wordt onder meer bereikt door een lichaamshanteringsmethode en het creëren en discreëren van impressies. U kunt met de Avatar techniek een effect uitoefenen op de mind-body verbinding.