Afbeeldingen en tekst op sigarettepakjes zijn heel schadelijk voor de gezondheid
27 oktober 2018
German new medicine, meningen
6 november 2018
Alles

Een reactie op de negatieve berichtgeving over Avatar

Geachte redactie van krant X,
 
Ik heb met verbazing uw artikel over Avatar gelezen, zelden heb ik zo’n waardeloze, onjuiste informatie gelezen, die blijk geeft van geheel ontbrekend inzicht in de Avatar methodiek.
u brengt met dit artikel grote schade toe aan de Avatar organisatie en aan het onwetende publiek, die hierdoor een unieke kans tot persoonlijke ontwikkeling  ontnomen wordt. U zou uw verantwoordelijkheid veel beter moeten kennen.
Ik ben zelf Avatar Wizard, heb echter weinig tot geen contact met de Avatar organisatie en geen direkt belang hen te verdedigen.
 
Avatar biedt een unieke bewustzijnstechniek, waarmee je je intenties, gedachten en gevoelens goed kunt aansturen, en daarmede je toekomst beter vorm kunt geven.
 
Dat de oprichter Harry Palmer ooit per vergissing lid was van de Scientology beweging wil nog niet zeggen dat de Avatar methodiek veel met deze zogenaamde kerk te maken heeft. Zou Harry misschien op nieuwe ideeën kunnen komen?
Harry Palmer heeft voor de ontwikkeling van zijn methodieken contact gehad met een Indiase Yogi, die ook een belangrijke bijdrage aan de Avatar techniek geleverd heeft, denk aan de mogelijkheden van Yoga. Waarschijnlijk gaan bij sommige mensen nu alarmbellen rinkelen maar ik weet uit persoonlijke ervaring dat dit juist heel bijzonder en vooral ongevaarlijk is.
 
Avatar biedt een uitzonderlijk produkt en dat mag een prijs hebben. Overigens is iedere 1e herhaling van een cursus gratis. Verder heeft men de kans nieuwe cursisten te werven en te begeleiden, en daarmee een aanzienlijk deel van de cursusprijs te ontvangen, een soort netwerkmarketing. Dat velen in Nederland allergisch zijn voor NWM lijkt mij duidelijk. Echter als je duidelijk aangeeft geen interesse te hebben zal je verder weinig meer gevraagd worden.
Mijn persoonlijke (niet ieders) ervaring is echter dat de Wizard cursus te veel beloofd en veel te duur is. Maar guess what? De organisatie heeft aangekondigd dat deze vervangen gaat worden. Dat over het financiële aspect.
 
De Avatar techniek leert dat je zelf bewust je gedachten en overtuigingen kan kiezen, en vervolgens zal zien hoe je ervaringen gaan zijn.
Dit is precies het tegendeel van sektes die een denkmodel voorschrijven.
 
Dat personen met een aanleg voor psychoses gaan zien of de Avatar methodiek hen een nieuw perspectief biedt, wil niet zeggen dat Avatar psychoses kan veroorzaken. Ik heb hier in mijn jarenlange ervaring met Avatar hier nog nooit van gehoord, en vind het bijzonder eenzijdig en verwerpelijk zo’n voorbeeld te geven in uw artikel.
Ook de term excorcisme raakt kant nog wal. In de Wizard cursus zit een oefening waarmee verstorende energie released kan worden, je zou dat entiteiten kunnen noemen.
 
Gezien de impact (beeldvorming) van uw artikel zou u moeten overwegen of er geen sancties nodig zijn tegen diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn.
 
Vriendelijke Groet
Ps. dit bericht is niet geplaatst door krant X, terwijl ze wel om informatie en reacties gevraagd hebben.
 
New Health Freedom!
 
Homeopathy Health & Therapy Center
Homeopathy Health & Therapy Center
Onze missie is het publiek te informeren over nieuwe inzichten in de geneeskunde. Dit betreft vooral onconventionele en innovatieve informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *